Manifest


PRINCIPIS FUNDACIONALS

 • Afirmem que la sortida de la crisi no pot fer-se a costa dels serveis públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania; ni a costa de la desaparició de la cultura de la titularitat i la gestió pública d’aquests serveis.
 • Creiem en la igualtat, la solidaritat i l’equitat social com a signes d’identitat col·lectiva; en la legitimitat d’unes prestacions socials i una renda mínima i renda garantida de ciutadania; en una fiscalitat justa i redistributiva; i creiem en unes polítiques industrials, d’innovació, de recerca i desenvolupament sostenible.
 • Volem que es garanteixi el dret d'accés a un habitatge digne en totes les seves formes (lloguer, propietat, cooperativa, etc...) Condemnem la bombolla immobiliària que va convertir un dret fonamental com l'accés a un habitatge digne, en una mercaderia. L'especulació va beneficiar a unes poques persones, i va perjudicar a moltes altres, que paguen les conseqüències. Els desnonaments són la conseqüència d'una estafa social i econòmica perpetrada principalment per la banca i algunes administracions que ho van fomentar. Recolzem la ILP per la dació en pagament, el lloguer social i la moratòria dels desnonaments, tot i que ho considerem un contracte de mínims, i fa falta anar més enllà.
 • Defensem el treball digne i estable per a tothom, així com uns drets laborals i polítiques d’ocupació de qualitat.
 • Denunciem la culpabilització dels treballadors i treballadores dels serveis públics, que pateixen injustament en la seva pròpia pell les retallades en el sou i en les condicions laborals, i la destrucció d’ocupació pública de qualitat.
 • Rebutgem la darrera Reforma Laboral aprovada pel govern de l’Estat, i les retallades de plantilles i de salaris que es realitzen amb l’excusa de la crisi.
 • Treballem per la cohesió social i la no exclusió de les persones més febles de la societat.
 • Les dones són les més vulnerables davant les retallades que les relega socialment als llindars de l’exclusió i, a més, pateixen una regressió en matèria legislativa i de drets inconcebible.
 • S’ha deixat al jovent sense cap expectativa de futur òptim, on el treball i l’habitatge s’han convertit en un malson.
 • Denunciem enèrgicament la corrupció i la manca de transparència en qualsevol estament i administració.
 • Recollim el sentiment, àmpliament manifestat pel poble català, d’exercir el dret a decidir en un referèndum, el resultat del qual fixarà el futur de la nostra nació.

OBJECTIUS

Les nostres accions sorgiran dels següents objectius principals:

 • Combatre les polítiques neoliberals que practiquen els governs, així com els abusos i el poder dictatorial que exerceix el sector financer.
 • Defensar els Serveis Públics de qualitat (educació, sanitat...) com a garants de la igualtat i la cohesió social.
 • Denunciar els processos de privatització dels serveis públics, focus de corrupció i clientelar que impedeix l’accés lliure a la ciutadania.
 • Denunciar de forma activa les retallades a l’ensenyament públic i la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient.
 • Oposar-nos a la involució en la qualitat democràtica que observem en diferents instàncies o àmbits.

EXIGIM:

 • Que es preservin els sistemes públics de salut i d’educació, universals i de qualitat.
 • Un marc de relacions laborals que satisfaci els drets dels treballadors i de les treballadores, no subjecte als interessos dels mercats laborals i de les patronals.
 • Que es garanteixi per llei l’accés a un habitatge digne.
 • Una llei que garanteixi la dació en pagament universal i retroactiva, la condonació dels deutes hipotecaris a les persones afectades i la promoció del lloguer social dels pisos buits.
 • La defensa i l’aprofundiment d’un model de societat democràtic realment participatiu.
 • La independència del poder judicial i el seu lliure accés.